OSA Beh salašmi 2023

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

Kategórie Predpokladaný štart Vzdialenosti Ročníky narodenia
OSA mini 10:00 hod 150 m 2018 a mladší
OSA 1 10:10 hod 300m 2017
OSA 2 10:15 hod 600m 2016 – 2015
OSA 3 10:30 hod 900m 2014 – 2013
OSA 4 10:45 hod 1200m 2012 – 2011
HOBBY 11:15 hod 4000m Ženy / Muži – 2010 a starší
HARD 11:30 hod 10 000m Ženy / Muži – 2010 a starší

Časový harmonogram

 • 08:30 – 11:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 11:30 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 12:30 – 13:15 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 13:30 – 14:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 9€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 10€/ dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 9€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 7€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 8€ / dieťa

HOBBY a HARD:

 • Registrácia online: 12€ / osoba
 • Na mieste podujatia: 15€ / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Originálnu pamätnú medailu s insígniami podujatia
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí (do 12 rokov) obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 40 prihlásených v kategórii HOBBY a HARD obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

Záverečné informácie:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.06.2023
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osasport.sk
 • Preteky sa konajú za každého počasia!

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Hlavný partner

Partneri

Inštitucionálni partneri

Tešíme sa na teba