OSA Cyklokrosa 2023

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini10:00 hod150m (1/2 okruhu)2018 a mladší
OSA 110:30 hod300m (1 okruh)2017
OSA 211:00 hod600m (2 okruhy)2016 – 2015
OSA 311:45 hod900m (3 okruhy)2014 – 2013
OSA 412:30 hod1200m (4 okruhy)2012 – 2011

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 14:00 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 13:30 – 14:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 14:00 – 15:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie.

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 9€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 10€/ dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 9€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 7€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 8€ / dieťa

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár / trofej a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

Záverečné informácie:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 15.05.2023
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osasport.sk
 • Preteky sa konajú za každého počasia!

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Partneri

Tešíme sa na teba