OSA Cyklokrosa 2024

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini10:00 hod150m (1/2 okruhu)2019 a mladší
OSA 110:30 hod300m (1 okruh)2018
OSA 211:00 hod600m (2 okruhy)2017 – 2016
OSA 311:45 hod900m (3 okruhy)2015 – 2014
OSA 412:30 hod1200m (4 okruhy)2013 – 2012

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 14:00 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 13:30 – 14:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 14:00 – 15:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie.

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 12€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 15€/ dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 10€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 12€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 10€ / dieťa
 Registrácia je platná až po zaplatení štartovného.

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Originálnu pamätnú medailu podujatia
 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár / trofej a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).

Popis a profil trás podujatia

Športové podujatie CyklokrOSA má charakter pretekov cyklokrosu. Povrch celej trasy je 100% TRÁVA pre všetky vekové kategórie. V každej vekovej kategórii sú do trasy vložené prekážky, ktoré pretekári zdolávajú podľa svojich technických zručností. Pre každú vekovú kategóriu sú volené prekážky s rôznym druhom a stupňom obťažnosti, adekvátne poľa vekovej kategórie. (doskové prekážky – výška 15cm, Paletové schody – výška do 100 cm) Tieto prekážky pretekári buď preskakujú v jazde na bicykli, preskakujú v behu vedúc bicykel popri sebe a ten prenášajú cez prekážky.

Pretekári, ktorí budú predbehnutí o jeden okruh rýchlejšími jazdcami, tak NIE SÚ diskvalifikovaní a budú všetci klasifikovaní podľa pravidiel svojej kategórie.

Deti súťažia sami, svojimi vlastnými silami a schopnosťami – bez pomoci rodičov, či príbuzných. Na trase pomáhajú najmenším deťom výlučne členovia organizačného tímu, ak sa organizátor nerozhodne inak. (To organizátor oznámi pred štartom každej kategórie)

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

Záverečné informácie:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 10.05.2024
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osasport.sk
 • Preteky sa konajú za každého počasia!

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Partneri

Tešíme sa na teba