OSA Cyklokruhy 2023

Upozornenie - Zmena miesta podujatia

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KategórieVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – odrážadlá150m (1/2 okruhu)2018 a mladší
OSA mini – bike300m (1 okruh)2018 a mladší
OSA 1300m (1 okruh)2017
OSA 2600m (2 okruhy)2016 – 2015
OSA 3900m (3 okruhy)2014 – 2013
OSA 41200m (4 okruhy)2012 – 2011
Kolokruhy600m (2 okruhy)Ženy / Muži – 2010 a starší

Časový harmonogram

 • 08:00 – 10:00 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 08:00 – 08:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 09:00 – 11:30 ….. ŠTART, Rozjazdy jednotlivých detských kategórií
 • 11:35 – 12:00 ….. ŠTART – Preteky na kolobežkách OSA KOLOKRUHY
 • 12:05 – 13:00 ….. ŠTART – FINÁLE kategórií OSA CHALLENGE (OSA 2 až OSA 4)
 • 13:30 – 14:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 14:00 – 14:30 ….. Záver podujatia
Podrobný harmonogram bude umiestnený v priestoroch podujatia na INFO tabuliach. Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie. 

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 9€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 10€/ dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 9€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 7€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 8€ / dieťa

Kolokruhy:

 • Registrácia online: 9€ / osoba
 • Na mieste podujatia: 10 / osoba

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár / trofej a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 25 prihlásených pretekárov ostatných kategórií obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).
 • Pri kategórii Kolokruhy organizátor odmeňuje prvých troch pretekárov.

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou, podľa postupnosti štartovných čísel od najnižšieho po najvyššie. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 5 minút pred štartom každej kategórie.

V každej kategórii sa pretekári kvalifikujú v rozjazdách podľa počtu pretekárov, kvalifikačným pavúkom až do samotného finále. Finále v každej kategórii musí byť vždy za účasti minimálne 4 účastníkov a tomu je podriadený i systém kvalifikácie z jednotlivých rozjázd. O počte štartujúcich v jednotlivých rozjazdách, ako aj o postupujúcich z každej rozjazdy v každej kategórii rozhodne organizátor a riaditeľ pretekov priamo na mieste podujatia, závisiac od počtu zúčastnených v danej kategórii.

Záverečné informácie:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 30.09.2023
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osasport.sk

Upozornenie:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Preteky sa konajú na hlavnom námestí, ktorého povrch môže byť kĺzavý v prípade mokrého počasia. Pretekári tak musia zohľadniť tento fakt a prispôsobiť sa podmienkam a tvaru dráh ohraničených námestím.
 • Usporiadateľ zabezpečí maximálny komfort pre pretekárov v kooperácii s dotknutými subjektami.

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Hlavný partner

Partneri

Dodávatelia cien

Inštitucionálni partneri

Tešíme sa na teba