OSA Nočný beh mestom 2023

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini20:00 hod150m2018 a mladší
OSA 120:15 hod300m2017
OSA 220:30 hod600m2016 – 2015
OSA 321:00 hod900m2014 – 2013
HARD21:30 hod10.000mŽeny / Muži –  2005 a starší
OSA 421:35 hod1.200 m2012 – 2011
HOBBY21:45 hod5.000mŽeny / Muži – 2010 a starší

Trasy

Časový harmonogram

 • 18:00 – 20:30 ….. Prezentácia na preteky, Výdaj štartovných čísiel
 • 20:00 – 22:30 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 22:00 – 00:00 ….. Vyhlásenie víťazov a výsledkov
 • 00:00 – 00:30 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 9€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 10€/ dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 9€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 7€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 8€ / dieťa

HOBBY a HARD:

 • Registrácia online: 12 / osoba
 • Na mieste podujatia: 15 / osoba

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Originálnu pamätnú medailu s insígniami podujatia
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár a diplom.
 • Prvých 200 prihlásených detí (do 12 rokov) obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 50 prihlásených v kategórii HOBBY a HARD obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.

Záverečné informácie:

 • Pretekári v kategóriách HOBBY a HARD musia mať čelovku.
 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť  bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 10.09.2023
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osaacademy.sk

UPOZORNENIE:

 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Časť pretekov sa beží počas bežnej cestnej premávky na miestnej komunikácii. Pretekári tak musia zohľadniť tento fakt a prispôsobiť sa podmienkam dopravy. Usporiadateľ zabezpečí maximálny komfort pre pretekárov v kooperácii s dotknutými subjektami.

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Hlavný partner

Partneri

Dodávatelia cien

Inštitucionálni partneri

Mediálny partner

Tešíme sa na teba