OSA Trávathlon 2024

Propozície

Kategórie

Pretekári súťažia na vzdialenosť podľa svojej vekovej kategórie. V každej kategórii zvlášť chlapci a dievčatá (počet pretekárov v každej kategórii – minimálne 4, inak má usporiadateľ právo preteky kategórie zrušiť).

KategóriePredpokladaný štartVzdialenostiRočníky narodenia
OSA mini – odrážadlá10:00 hod150 m – 150 m (ODR + BEH)2019 a mladší
OSA mini – bike10:15 hod150 m – 150 m (BIKE + BEH)2019 a mladší
OSA 110:30 hod300 m – 150 m (BIKE + BEH)2018
OSA 211:00 hod150 m – 600 m – 150 m2017 – 2016
OSA 311:45 hod300 m – 2 km – 300 m2015 – 2014
OSA 412:30 hod600 m – 3 km – 300 m2013 – 2012
SRANDATHLON13:30 hod300 m – 300 mZmiešané páry – 2006 a starší

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:45 ….. Prezentácia na preteky
 • 08:00 – 09:45 ….. Voľný tréning na trati
 • 10:00 – 14:00 ….. ŠTART, Preteky jednotlivých kategórií
 • 14:00 – 15:00 ….. Záver podujatia

Pretekári sa musia prezentovať tak, aby sa mohli dostatočne pripraviť a včas doraziť na ŠTART. Prezentácia končí maximálne 15 minút pred štartom každej kategórie !

Štartovné

Všetky detské disciplíny (OSA mini – OSA 4):

 • Registrácia online: 12€ / dieťa
 • Na mieste podujatia: 15€ / dieťa

Zľava pre súrodencov v detských kategóriách:

 • Dve deti (registrácia online): 10€ / dieťa
 • Dve deti (na mieste podujatia): 12€ / dieťa
 • Tri a viac detí (registrácia online): 8€ / dieťa
 • Tri a viac detí (na mieste podujatia): 10€ / dieťa

SRANDATHLON:

 • Registrácia online: 12€ / pár
 • Na mieste podujatia: 15 / pár

Štartovný poplatok zahŕňa:

 • Kompletnú usporiadateľskú službu
 • Originálnu pamätnú medailu s insígniami podujatia
 • Štartovný balíček od partnerov podujatia
 • Pamätné štartovné číslo

Ceny

 • V každej kategórii obdržia prví traja umiestnení pretekári medailu alebo pohár / trofej a diplom.
 • Prvých 100 prihlásených detí obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Prvých 25 prihlásených párov pretekárov ostatných kategórií obdrží pamiatkovú (účastnícku) medailu s insígniami podujatia.
 • Pri kategórii SRANDATHLON organizátor odmeňuje prvé tri víťazné páry pretekárov.
 • V kategóriách OSA mini a OSA 1 nie sú podľa pravidiel OSA CHALLENGE odmeňovaní prví traja najrýchlejší pretekári.
 • Každá kategória OSA 2, OSA 3, OSA 4 a kategória SRANDATHLON bude po skončení svojej disciplíny ocenená slávnostným spôsobom (stupienky víťazov).

Profil a popis trás

Športové podujatie TRÁVATHLON má charakter pretekov duatlonu. Povrch bežeckých trás je 100% TRÁVA pre všetky vekové kategórie. V kategórii OSA 2 (deti ročníkov narodenia 2017 – 2016) je aj bicyklová časť kompletne na trávnatom povrchu futbalového štadióna. Cyklistická časť kategórií OSA 3 a OSA 4 vedie z 50% po poľnej ceste (TRÁVA), z 35% po ceste (ASFALT) a 15% tvorí spevnený štrkový podklad. Celá trasa je rovinatá, s výškovým prevýšením 5m.

Organizácia na štarte

Štartovné čísla budú vydávané na základe  poradia, podľa toho ako sa kto prihlási, od najmenšieho po najväčšie. Štartovné číslo bude pridelené až po uhradení štartovného poplatku. Pri štarte kategórie OSA mini môžu byť na štarte aj rodičia s deťmi, avšak len na konci štartového koridoru a/alebo podľa usmernenia organizátorom podujatia.

Pretekári sa budú radiť vždy na štartovej čiare a za ňou. Radenie štartujúcich si bude na mieste organizovať usporiadateľ podľa štartovej listiny. Deti budú podľa čísla vyvolávané štartérom a postupne radené do koridoru. Radenie bude prebiehať vždy 10 minút pred štartom každej kategórie.

Záverečné informácie:

 • Za štartujúce deti nesie plnú zodpovednosť ich zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri registrácii písomný súhlas zákonného zástupcu – podpis.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ má právo zmeniť časový harmonogram štartu jednotlivých kategórií na základe zmeny podmienok, či počtu prihlásených pretekárov. Časový harmonogram je povinný sledovať si každý pretekár sám.
 • Usporiadateľ nehradí škody vzniknuté na majetku a zdraví vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých kontrolných stanovíšť bez akejkoľvek fyzickej pomoci.
 • Reklamáciu výsledkov uvedených na internete je možné uplatniť e-mailom u zodpovednej osoby, a to v termíne do 07.06.2024
 • Otázky k pretekom radi zodpovieme e-mailom: info@osasport.sk
 • Preteky sa konajú za každého počasia!

Detaily

Fotky z podujatia

Mapa

Partneri

Inštitucionálni partneri

Tešíme sa na teba